Việc làm Hot ngành IT phần cứng/mạng
Việc làm nhiều người xem ngành IT phần cứng/mạng
Vị trí việc làmNơi làm việcMức lươngNgày làm mớiHạn nộp hồ sơ
Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính Máy In
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(3536 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/11/2019 11/10/2019
Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính, Máy In, Đổ Mực In - Lương 10-15 Triệu
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 4
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(4540 lượt xem)
Hà Nội 10 – 15 triệu 10/11/2019 11/10/2019
Chuyên Viên IT - Quản Trị Mạng Nội Bộ
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(3651 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/09/2019 11/10/2019
Chuyên Viên Triển Khai, Quản Trị Hệ Thống Phần Mềm
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(4282 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/05/2019 10/10/2019
Chuyên Viên Triển Khai, Quản Trị Hệ Thống Mạng
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(4097 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/05/2019 10/10/2019