Việc làm Hot ngành Giáo dục-Đào tạo
Việc làm nhiều người xem ngành Giáo dục-Đào tạo
Vị trí việc làmNơi làm việcMức lươngNgày làm mớiHạn nộp hồ sơ
Giáo viên/ Trợ giảng tiếng anh Partime
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 10
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(584 lượt xem)
Hải Dương 10 – 15 triệu 10/11/2019 11/10/2019
Nữ - Nhân Viên Y Tế Trường Học
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 1
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(1557 lượt xem)
Hà Nội 5 - 7 triệu 10/11/2019 11/10/2019
Nhân Viên Hành Chính - Phụ Trách Thư Viện Trường.
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(3862 lượt xem)
Hà Nội 5 - 7 triệu 10/11/2019 11/10/2019
Nhân Viên Làm Lịch (Hỗ Trợ Giáo Viên) Và Chăm Sóc Học Viên
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(323 lượt xem)
Hà Nội 3 - 5 triệu 11/10/2019 11/10/2019
Giáo viên Toeic dạy sáng - chiều
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(4633 lượt xem)
Hà Nội 10 – 15 triệu 10/10/2019 10/10/2019
Giáo Viên Tiếng Trung Thu Nhập 10 - 20 Triệu Tại Hà Nội
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(3016 lượt xem)
Hà Nội 10 – 15 triệu 10/10/2019 10/10/2019
Giáo Viên Môn Học.
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 3
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(830 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/10/2019 11/10/2019
Nhân Viên Tư Vấn Tại Hà Nội - Hồ Chí Minh
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 5
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(2869 lượt xem)
Hà Nội 7 – 10 triệu 10/10/2019 11/10/2019
Trợ Lý Giám Đốc
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(1973 lượt xem)
Hà Nội 5 - 7 triệu 10/10/2019 11/06/2019
Quản Lý Cơ Sở - Tp Kinh Doanh (Lương Từ 12Tr - 20 Triệu)
Công ty: Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
Số lượng: 2
Mô tả công việc:
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Trung tâm hợp tác quốc tế COIT
(3932 lượt xem)
Hà Nội 10 – 15 triệu 10/08/2019 10/10/2019